fbpx

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP)

Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan kan je helpen vooruitgang te blijven boeken en niet te stagneren in je ontwikkeling.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (afkorting: POP) is een instrument uit het Human Resource Management*.

In een persoonlijk ontwikkelingsplan geeft een voetbalspeler in eigen woorden aan welke stappen hij in de komende periode zal zetten om zijn vaardigheden te vergroten. Deze stappen dienen zo helder en concreet mogelijk te worden geformuleerd, zodat na verloop van een vastgestelde tijd beoordeeld kan worden of de gestelde doelen bereikt zijn. Na vaststelling van het plan door de club wordt het toegevoegd aan zijn personeelsdossier en kan het gebruikt worden voor verdere gesprekken over de loopbaanontwikkeling van de voetbalspeler.

Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan is in principe een contract dat je afsluit met jezelf of met jouw werkgever/club. In dit contract leg je vast dat jouw ontwikkeling aansluit bij je persoonlijke doelen en/of die van de club. Het maken van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan kost enige tijd, maar het is een investering die zich zeker zal uitbetalen. Je bent immers nooit uitgeleerd.

Let op: de P van Persoonlijk is essentieel, zorg ervoor dat jouw Persoonlijk Ontwikkelingsplan ook echt op jou aansluit en realistisch is. Te hoge en onbereikbare doelen stellen zorgen vaak voor teleurstelling en demotivatie, maar te lage doelstellingen hebben vaak hetzelfde resultaat.

Hoe maak ik een Persoonlijk Ontwikkelingsplan?

1. Oriëntatie

Of je nou een club hebt of niet, het is essentieel om te bepalen waar je precies staat. Waar ben je nu en waar wil je over drie jaar zijn? Ga na welke kwaliteiten jouw (toekomstige) club eist voor bepaalde specifieke posities binnen het team. Om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag waar je op dit moment staat, moet jezelf dingen vragen als “Wat zijn mijn kwaliteiten en benut ik die nu?”, “Wat zijn mijn overtuigingen, kenmerken, sprekende eigenschappen en belangrijk: wat zijn je ambities?” Kortom, geef een beschrijving van je eigen persoon zonder subjectief te zijn. Je kunt best een vriend vragen je hierbij te helpen, soms kent die jou beter dan jij zelf!

2. Analyse

Als je een goed beeld hebt geschetst van je eigen situatie, dan kun je een stapje verder gaan. Het is nu de bedoeling dat je jouw kwaliteiten vergelijkt met de vereiste competenties van je (toekomstige) club. Wat moet je nog leren en wat kun je verbeteren? Hoe ver zit je af van het niveau waar je over drie jaar wilt zijn? Wil je bijvoorbeeld werken aan je handelingssnelheid of juist aan je leidinggevende kwaliteiten? Welke technische vaardigheden ontbreken nog om nog succesvoller te zijn? In de analyse denk je dus na over je competenties, welke je al hebt, maar ook waar je nog aan moet werken.

3. Uitvoering

Je weet nu waar je staat en waar je heen wilt, het wordt tijd om alles gestructureerd op papier te zetten. Als je de punten uit de oriëntatie-fase en de analyse combineert, kom je tot bepaalde conclusies. Bijvoorbeeld dat je beter moet leren om de juiste keuzes te maken onder druk, of dat je meer ervaring nodig hebt in het leiden van de verdediging. Hoe dan ook, zorg dat je conclusies SMART zijn. Dit wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Vervolgens bepaal je op welke manieren je de door jou gestelde doelstelling denkt te kunnen bereiken. Ga je extra trainen, of laat je je mentaal begeleiden? Vervolgens stel je een tijdlimiet en eventueel een consequentie mocht je de doelstelling niet halen.

Over het algemeen is de opbouw van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan als volgt: `

Doel Activiteit Gewenst resultaat Planning Benodigde ondersteuning en faciliteiten
1.Traptechniek verbeteren 2 x per week een uur extra trainen olv specialist Meer rendement uit vrije trappen 3 maanden 8 werkuren training van specialist binnen de club
2. Mentale weerbaarheid verhogen 1 x per week begeleiding door Mentaal Trainer Verbeterde concentratie en focus onder druk 6 maanden Extern, betaald door club
3. Leidinggeven aan verdediging 1 x per week coaching nav wedstrijdsituaties door specialist binnen de club Betere communicatie en leiding van verdediging 3 maanden 12 werkuren door specialist binnen de club
         
4. Ondertekening
speler:
Ondertekening
Technisch Directeur:
Datum:

Bovenstaande tabel is een voorbeeld en is absoluut niet de norm voor een succesvol Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Laat je door bovenstaande juist inspireren en stel vervolgens een Persoonlijk Ontwikkelingsplan die echt bij jou past. Alleen met een realistisch en Persoonlijk ontwikkelingsplan zul je resultaat boeken.

TIP: Bovenstaand voorbeeld betreft ontwikkelingsdoelen op de korte termijn. Maak onderscheid tussen ontwikkelingsdoelen op de korte termijn (tot een jaar) en op de middellange termijn (tussen een en vijf jaar), bijv. doelstelling over 2 jaar bij een topclub in Nederland spelen.

* Humanresourcesmanagement (Engels: human resource management, letterlijk “beheer van menselijke productiemiddelen”), afgekort HRM, is een veelgebruikte term die zoiets betekent als “personeelsbeleid”, (afdeling) “personeelszaken” of “strategisch personeelsmanagement”. Vaak echter wordt humanresourcesmanagement gezien als een specifieke invulling van het personeelsbeleid.

 Luuk de Jong werkt aan ambities via Persoonlijk Ontwikkelings Plan:

“In het voetbal zie je vaak dat clubs een speler aantrekken en daarna denken: zie zelf maar dat je beter wordt. Maar ik wil me ook individueel ontwikkelen. Voor mijn broer Siem bij Ajax gold hetzelfde. Mijn vader en ik hebben dat ontwikkelingsplan ook als een soort voorwaarde laten opnemen in het contract met FC Twente. De club stond daar erg open voor. Voorafgaand aan een bepaalde periode formuleren we doelen die we willen bereiken en punten die moeten worden verbeterd. Die dienen vervolgens als handvat in de training en begeleiding.’

 Klik hier voor meer hulp bij het maken van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan.