fbpx

Omgaan met een ontslag

Ontslagen worden is vaak een krenkende ervaring. Onderstaand wordt een methode beschreven waarmee je uit die slachtofferrol kunt stappen en met een positief gevoel de deur achter je sluit.

 
 
 
 
De mededeling vanuit het bestuur dat je als coach ontslagen bent, slaat bij trainers soms in als een bom. Hoe ga je om met een dergelijke ervaring? Hoe zorg je ervoor dat je toch met een goed gevoel over wat je de afgelopen jaren hebt gepresteerd en ontwikkeld, weg gaat?
 
Goede analyse levert leerervaring op 
Indien het ontslag met je functioneren te maken heeft, is het goed daar bij stil te staan. De ervaring leert dat veel mensen niet helder krijgen, wat er aan hun functioneren gemankeerd heeft. In veel gevallen slaagt de werkgever/club er namelijk niet in om dit duidelijk te maken. Door het meestal lange proces dat aan het ontslag vooraf gaat en het ontbreken van goede functioneringsgesprekken is er vaak geen constructieve dialoog tussen betrokken partijen meer mogelijk. Met een deskundige buitenstaander de zaak doorpraten is dan heel nuttig. Dit voorkomt dat men zich onterechte verwijten gaat maken met alle onzekerheid die dat met zich meebrengt. Bovendien levert een goede analyse een leerervaring op. Mochten er zaken aan het licht komen, die je misschien anders had moeten aanpakken, dan kun je daar in je volgende baan je voordeel meedoen.
 
Trainers kunnen als ze ontslagen zijn een deuk in hun zelfvertrouwen oplopen en ernstig aan hun capaciteiten gaan twijfelen. Als dan uit de adviesgesprekken en analyse blijkt dat het zeker niet aan de capaciteiten gelegen heeft, maar bijvoorbeeld aan de ervaring of het passen in de clubcultuur is dat een hele geruststelling.
 
Behoefte aan een adviesgesprek na een ontslag?
 
Je kunt ook zelf, dus zonder de hulp van een deskundige, aan de slag gaan om je ontslag te verwerken. Een methode hiervoor wordt onderstaand beschreven.
 
 
Zelf hulp methode
Ontslagen worden is vaak een krenkende ervaring: je kunt anderen en jezelf geen mooi verhaal vertellen over wat je is overkomen. Het kan dan nuttig zijn het verhaal over je ontslag te herschrijven. In de psychologie heet dit: het script herschrijven en opnieuw verbeelden. Het slachtofferbeeld wordt vervangen door een beeld waarin mensen de situatie wel aankunnen. Dit is een variant op deze techniek. 
 
Stap 1: opschrijven wat je denkt en voelt
Je beschrijft eerst in detail en in de tegenwoordige tijd hoe je de situatie ervaart. Ook geef je op een schaal van 0 tot 10 aan hoe vervelend het ontslag voelt en waar in je lijf je dat nare gevoel ervaart. Daarna schrijf je op welke gedachten je hierover hebt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je het gevoel hebt dat je niets terugkreeg voor alles wat je in de club investeerde (stank voor dank) of dat je je de dupe voelt van een slecht functionerende organisatie die zijn probleem oploste door jou aan de kant te zetten. Door de situatie in detail te beschrijven en niets te verdringen, kun je de gebeurtenissen al voor een deel verwerken.
Stap 2: de situatie herschrijven 
Je herschrijft de situatie. Dat doe je als volgt: stel je voor dat er een heel goede vriend of vriendin naast je staat, die je helpt en steunt op het moment dat je hoort dat je het veld moet ruimen. Je staat er niet meer alleen voor. Die goede vriend troost je en zegt bijvoorbeeld dat je dit ontslag niet op jezelf moet betrekken. Jij hebt hier geen schuld aan; de club heeft een probleem. Je bent iemand die heel veel kan, dat is wel gebleken uit… (je denkbeeldige vriend somt nu op welke goede dingen je allemaal hebt gedaan, hij beschrijft je talenten en suggereert hoe je die op een andere manier kunt gebruiken).
Stap 3: terugkijken
Je verbeeldt je dat het een jaar later is en je met die vriend of vriendin terugkijkt op de afgelopen periode. Je erkent hoe erg het in eerste instantie was en denkt terug aan wat je allemaal hebt gedaan om er toch beter uit te komen. Hierdoor ga je je waarschijnlijk beter voelen en krijg je weer de energie en durf om je netwerk in te schakelen om nieuw werk te vinden.  Ook kun je duidelijker aangeven waar je goed in bent. Deze methode kan je helpen om te ervaren dat je een keuze hebt, namelijk een club te zoeken die bij je past. 
 
Veel succes!  
Bron: Carien Karsten, Intermediair