fbpx

Mentale vaardigheden: Discipline

Discipline wil zeggen dat je de regels en procedures binnen je club of team kent en je daarnaar voegt.

 
 
Heb je problemen of zijn er zaken onduidelijk, dan wend je je tot degene die daarvoor verantwoordelijk is, meestal de trainer. Het betekent ook dat je aan jezelf regels kunt opleggen en je daar aan kunt houden. 
 
Wat betekent dat concreet?
 
Kleine en grote regels: ze berusten allemaal op afspraken. Spelers die de afspraken kennen en zich hier aan houden, helpen hun club of team goed te laten draaien. Het tegenovergestelde van discipline is anarchie: je weigert je aan regels te houden. Door zo’n houding ben je eigenlijk in geen enkel team te handhaven. Dus als voetaller ontkom je er niet aan.
 
Als je gedisciplineerd bent, accepteer je beslissingen van bovenaf. Ook als die minder voordelig voor jezelf zijn. Je sputtert niet tegen als de trainer je vraagt op een andere positie te spelen. Bovendien ken je je eigen taken en verantwoordelijkheden. Als iets niet duidelijk is, dan vraag je om uitleg aan je trainer.
 
Belangrijk is ook dat je op iedere situatie beheerst reageert. Je begint dus niet ‘ach en wee’ te roepen als beslissingen of nieuwe regels je niet bevallen. Als je vindt dat er afgeweken moet worden van bepaalde regels, dan overleg je dat eerst met je trainer. Met je team heb je bijvoorbeeld iedere vrijdag om tien uur overleg. Je zorgt dat je op tijd aanwezig bent en je plant geen andere afspraken rond die tijd.  
 
Welke competenties komen hierbij kijken?
 
Aanpassingsvermogen. Zich voegen naar, betekent niet alleen aanpassen aan personen, maar ook je voortdurend aanpassen aan veranderingen in je werkomgeving.
Flexibiliteit. Als bijvoorbeeld binnen je team een anti-rookbeleid wordt afgekondigd, dan houd je niet vast aan je eigen mening, maar aanvaard je deze nieuwe regel.
Integriteit. Omdat mensen weten dat jij je afspraken altijd nakomt, ben je een betrouwbaar persoon voor je omgeving.
Loyaliteit aan team. Je hebt op jouw beurt vertrouwen in je trainer. Je wil een bijdrage leveren aan de groei van het club of team. Daarom werk je actief mee aan het naleven van de procedures.
Verantwoordelijkheid. Je weet dat een goed team gedisciplineerde spelers vereist. Wanneer je verantwoordelijkheidsgevoel hebt, ben je meer gemotiveerd je aan de regels en normen te houden die daar gelden.
 
Je volgt natuurlijk alleen de procedures en regels binnen je club of team voor zover dat redelijk is. Als je trainer wil dat je dingen doet die jij onredelijk acht, ben je gerechtigd om deze aan te kaarten. Discipline is niet hetzelfde als automatisch ja zeggen tegen je trainer.
Discipline kan ook betekenen dat jij nieuwe regels maakt voor je club of team wanneer je ziet dat daar behoefte aan is en ze een aanvulling vormen. Daarom gaat deze competentie goed samen met een redelijke portie assertiviteit. Over het algemeen heeft een club of team meer aan een collega met visie en doorzettingsvermogen, dan een passieve speler die met alle winden meewaait. Maar, ga je regels bedenken waarvan niemand het nut ziet, behalve jij, dan ben je niet goed bezig.
 
Wat te doen als je weinig discipline hebt?
Houd bij wanneer je regels hebt overtreden en wat de reden daarvoor was. Deed je dit opzettelijk of omdat iets je niet duidelijk was? Ga na of je eerst met je trainer hebt overlegd of dat je op eigen initiatief het probleem hebt willen oplossen.
 
Wees je ervan bewust dat iedereen – jij dus ook – een voorbeeld is voor anderen in het club of team. Denk erover na hoe jij het zou vinden als de door jou gestelde regels niet worden opgevolgd. Heeft het zin om altijd overal tegen in te gaan en je af te zetten tegen je trainer? Je gaat de zaken heel anders zien door je in te leven in andermans positie.
 
Als je moeite hebt met bepaalde procedures, vraag dan een gesprek aan met je trainer. Als hij de achtergrond toelicht, ben je misschien gemotiveerder om je eraan te houden. Dat helpt veel meer dan de boel te laten sudderen. Uiteindelijk komt het toch een keer tot een uitbarsting.
 
Als voorbereiding op een dergelijk gesprek kun je eerst concrete suggesties opschrijven voor het veranderen of verbeteren van de regels waar je moeite mee hebt. Je moet ook voor jezelf op een rijtje hebben waarom volgens jou veranderingen noodzakelijk zijn. Zo kun je je trainer gemakkelijker overtuigen.
 
Als dit allemaal niet helpt, moet je je gaan afvragen of je wel in de cultuur van je club of team past. Misschien past dit team niet bij jouw eigenschappen?
 
Kun je discipline leren?
Discipline is in principe te leren in de praktijk van alledag. Door teamgenoten aan te spreken op hun gedrag of maatregelen te nemen als er geen verbetering komt. Als je zelf open staat voor dit soort feedback, kun je erin groeien. Voor sommige spelers geldt bovendien dat ze niet gedisciplineerd zijn omdat ze de regels onvoldoende kennen. Informatie geven, onder andere met betrekking tot de gevolgen van ongedisciplineerd gedrag, en deze herhalen is in zulke gevallen essentieel.
 
Aan de andere kant weten de meeste spelers meestal wel wat er van hen wordt verwacht, maar voelen ze geen behoefte om hieraan gehoor te geven. Discipline is voor deze personen meer een kwestie van willen luisteren dan van leren. Wanneer er onwil in het spel is, is het moeilijk deze competentie verder te ontwikkelen.