fbpx

FAALANGST

Faalangst is een vorm van angst die zich voordoet bij het uitvoeren van cognitieve, sociale of motorische taken en waarvan het effect is dat spelers minder presteren dan waartoe zij in staat zouden zijn, wanneer die angst zich niet zou voordoen. Wanneer je faalangst hebt, ben je continu bang om te falen. Je bent bang om niet aan je eigen verwachtingen te kunnen voldoen of aan de verwachtingen van anderen.

Faalangst kan in alle vormen en maten voorkomen. Sommige mensen hebben faalangst bij het maken van een tentamen, anderen hebben er last van bij het sporten of bij het maken van sociale contacten. De mate waarin iemand aan faalangst lijdt, is situatie en persoonsafhankelijk.

Wie zegt dat faalangst per definitie negatief is, heeft het mis. Wanneer het binnen beperkte mate blijft kan het in iemands voordeel werken. Wanneer de spanning toeneemt, wordt de prestatie aanvankelijk hoger. De nervositeit is een extra prikkel om extra je best te doen en dat kan motiverend werken. Echter, wanneer de nervositeit extreem toeneemt en angst om te falen ook, kan het negatief zijn. De druk om goed te presteren wordt dan zo hoog, dat het een averechts effect heeft en zie je dat de prestatie terugvalt.

Faalangst is een situationele angst. Ze doet zich voor in situaties waarin een prestatie geleverd moet worden. Het prototype van een faalangstig persoon is iemand die uitstekend functioneert in het leven en goede sociale contacten heeft. Toch zijn er momenten (die hij nauwkeurig kan aangeven) waarop hij niet de prestaties levert, waartoe hij zichzelf en anderen hem in staat achten.

Faalangst onderscheidt zich van angst als levenstrek. Mensen met angst als levenstrek voelen zich, zou je kunnen zeggen, bijna altijd en overal angstig. Zij kunnen moeilijk aangeven in welke specifieke situaties de angst zich manifesteert. Zij hebben vaak een sterk vermijdingsgedrag. Als alles spannend en eng is, doe je maar liever niets.

Faalangst heeft:

  •  Een cognitieve kant: zorgen over de gevolgen van falen, piekeren, etc. Dit leidt tot negatieve effecten op de resultaten, want de speler richt de aandacht op zichzelf en niet op de taak.
  • Een affectieve kant :  gevoelens en naar lichamelijke reacties die een speler bij zichzelf waarneemt: spanning, zenuwen, versnelde hartslag, transpireren, kriebels in de buik, etc.

Symptomen/klachten
Lichamelijke klachten van faalangst kan o.a. zijn: hartkloppingen, hevig transpireren, klamme handen, het warm krijgen, buikpijn en maagpijn, hoofdpijn, trillen van handen en knieën en gespannen spieren.

Psychische klachten van faalangst kunnen zijn: slaapproblemen, gevoel van onrust, het uitstelen van taken, onzeker en negatief kijken naar jezelf, tobben, doemdenken, niet meer uit je woorden komen, bij succes dit toeschrijven aan toevalligheden, bang zijn om fouten te maken en een Black-out krijgen wanneer je moet presteren.

  Wat kun je doen om van je faalangst af te komen? 5 tips om af te rekenen met faalangst

Lees ook: Geoffrey Claeys over faalangst en Erik Pieters kent geen faalangst