fbpx

Wat is een depressie?

 
 
Kenmerken van een depressie zijn:
 

Zich lusteloos voelen en nergens zin in hebben.
Niet meer kunnen genieten van plezierige dingen en zich somber voelen.
Meestal zijn er ook andere klachten zoals slaapproblemen, slechte concentratie, pijn, voortdurende vermoeidheid of een onbedoelde verandering van lichaamsgewicht.
Sommigen hebben last van schuldgevoelens, voelen zich een slecht mens.
De interesse in werk, hobby’s en andere activiteiten is verminderd of verdwenen.
Soms vermindering van (seksuele) gevoelens of totale gevoelloosheid.
Soms komen gedachten aan de dood (van anderen of zichzelf) steeds terug. Het leven kan zelfs zo zinloos of somber lijken dat men overweegt er een eind aan te maken.
Vaak kan men minder verdragen en wordt men sneller prikkelbaar of neigt men tot teruggetrokkenheid en in zichzelf gekeerd zijn.
Bijverschijnsel is dat vaak nare herinneringen uit het verleden weer naar boven komen.
Soms is depressie een fase van een manisch-depressieve stoornis.  

 
Oorzaken
In de meeste gevallen is voor depressie niet één oorzaak aan te wijzen. Vaak gaat het om een combinatie van factoren. In veel gevallen dragen bepaalde gebeurtenissen bij aan het ontstaan van een depressie. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het overlijden van een partner of een kind, een ongeluk, mishandeling, seksueel misbruik of het verlies van een baan. Het gaat dan niet alleen om de gebeurtenis zelf, maar meestal om het wegvallen van zingevingmogelijkheden voor de persoon in kwestie. Men komt in een bestaansleegte terecht. Persoonlijke mogelijkheden spelen hierbij altijd een rol, want iedereen heeft eigen manieren van handhaven aangeleerd. Wanneer door veranderde leefomstandigheden deze eigen manieren tekort schieten, kunnen psychisch klachten ontstaan.
Naast psychologische oorzaken kunnen ook lichamelijke ziekten, zoals hartfalen en stofwisselingsziekten en hormonanale stoornissen (bijvoorbeeld een postnatale depressie), tot een depressie leiden. In sommige families komt depressie vaker voor dan in andere en spelen erfelijke factoren een rol. Ook kunnen bepaalde medicijnen of het overmatig gebruik van alcohol of drugs tot een depressie leiden. De laatste jaren is er ook meer aandacht voor de rol van bacteriën en virussen bij de totstandkoming van depressies. Mensen met onder andere HIV en Lyme krijgen in latere ziektestadia soms psychische stoornissen, waaronder depressie.    
 
Behandeling
Meestal verergeren depressieve klachten zich als deze te lang blijven voortduren. Daarom is het aan te raden tijdig behandeling te zoeken. In de meeste gevallen is een depressie goed te behandelen met medicijnen en gesprekstherapie. Daarom is het aan te raden tijdig contact te zoeken met de huisarts.
 
Lees ook: Geoffrey Claeys over zijn depressie