fbpx

Herkennen van stress in je voetballoopbaan

Bij stress in je voetballoopbaan spelen verschillende zaken een rol zoals voetbalinhoudelijke zaken, je arbeidsvoorwaarden en de verhouding met je trainer en medespelers.

 

 
1. Voetbalinhoudelijke zaken
 
Om te bepalen of de voetbalinhoudelijke zaken bij jou in orde zijn, kun je denken aan de volgende dingen:
 
Voor welke positie je voor in aanmerking komt. Is dat niet duidelijk, is er kans dat het niet duidelijk voor je is op welke positie je moet richten en wat er van je verwacht wordt. Of je moet dingen doen die niet behoren tot de zaken waar jij goed in bent. Een duidelijke beeld hiervan, dus regelmatig overleg hierover met je trainer voorkomen problemen op dit vlak.
 
Het speelniveau van je club moet aansluiten op je niveau (niet te moeilijk, niet te makkelijk). Heb je het gevoel dat je constant op je tenen moet lopen, dan is dat op de langere termijn niet goed voor je. Ook te weinig uitdaging kan een bron van stress zijn. Bij een optimale combinatie van uitdaging en vaardigheden ontstaat het positieve gevoel van flow.
 
Realistische doelen hebben: uitdagend mag best, maar ze moeten moet wel haalbaar zijn.
 
Teamgenoten hebben met wie je je zorgen kunt delen en aan wie je hulp kunt vragen.
 
2. Je arbeidsvoorwaarden
 
Arbeidsvoorwaarden zijn de afspraken die je gemaakt hebt, zowel in besprekingen vooraf als in je contract. Dit zijn bijvoorbeeld je salaris, de verwachte speeltijd, etc. Ook afspraken over je ontwikkelmogelijkheden en de aard van je contract (langdurig of kort, je transfersom) horen hierbij.
 
Voor je welbevinden is het belangrijk dat je de mogelijkheid hebt je te ontwikkelen, zowel binnen je huidige club als in de toekomst. Mist dat perspectief, kun je daar gefrustreerd en gestresst van raken.
 
3. De arbeidsverhoudingen / werkrelatie
 
Onder de arbeidsverhoudingen vallen de relaties met je teamgenoten, je trainer en de directie van de club.
 
Kun je goed met je trainer opschieten? Is het een wantrouwende tiran of een motiverende coach? Een conflict of slechte relatie met je trainer kan behoorlijk stesserend zijn. Je trainer neemt beslissingen die jou raken, zoals jou passeren voor de opstelling. Is die werkrelatie niet goed, kan dat de uitvoering van je werk behoorlijk lastig maken. De waardering die je trainer voor je heeft is bovendien belangrijk. Iedereen heeft de behoefte gezien en gewaardeerd te worden.
 
Kun je je werkomstandigheden beïnvloeden? Wordt er door de club en de directe leiding voldoende rekening gehouden met je mening? Je serieus genomen en gewaardeerd voelen en de informatie krijgen die je nodig hebt, zijn zeer belangrijk om plezierig te kunnen werken.
 
De relatie met je collega´s heeft enorme invloed op je zin in het werk. Kun je af en toe overleggen, of ontladen na een spannende wedstrijd? Een verziekte werksfeer kost veel energie en werkplezier. Je kunt ook denken aan geroddel over elkaar of ruzies en conflicten in je team. Je hoeft er niet eens zelf direct bij betrokken te zijn om er de negatieve invloed van te ondervinden.
 
Privé- en persoonlijke stressoren
 
Stressoren zijn er natuurlijk niet alleen in je voetballeven. Ook in je privéleven of in je persoonlijke omstandigheden kunnen belastende gebeurtenissen, omstandigheden of eigenschappen een behoorlijk beroep doen op je draagkracht.
 
Stressoren privé
 
Is er in jouw leven bijvoorbeeld sprake van:
– een verhuizing of verbouwing?
– een huwelijk?
– gezinsuitbreiding?
– zorg voor een zieke?
 
Stressoren persoonlijk
 
Is er bij jou sprake van:
– ziekte/gezondheidsklachten?
– negatieve denkpatronen: bijvoorbeeld een neiging tot doemdenken, overdreven perfectionisme of een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, onzekerheid of een gebrek aan zelfvertrouwen?
 
 
Stressoren herkennen
 
Wat nu precies stress veroorzaakt, is bij iedereen anders. Toch zijn er een aantal zaken die algemeen als stresserend worden beschouwd. Stressoren noemen we dat. Je kunt ze herkennen in je werk, je privéleven en in jezelf. Dat ´herkennen´ is belangrijk. Als je er vroeg bij bent, kun je beter omgaan met stress door er iets aan te doen.
 
De belangrijkste tip die we je kunnen geven is dat je zelf je verantwoordelijkheid moet nemen. Zijn er zaken in je werk die niet lekker zitten, neem zelf het initiatief. Bespreek als je een te grote druk voelt op een constructieve manier met je trainer. Privézaken bespreek je natuurlijk op de eerste plaats met je partner, vrienden en familie. Wacht niet af tot anderen zien dat jij niet lekker in je vel zit of het niet meer aankan. Lukt het niet om zaken veranderd te krijgen als je dat zelf nodig vindt, durf dan je eigen keuzes te maken. Wil je er wel op deze manier mee doorgaan, of kun je beter iets anders gaan doen? Neem zelf de verantwoordelijkheid voor je (geestelijke) gezondheid, die is te belangrijk om aan anderen over te laten!
 
Als je een aantal van de bovengenoemde oorzaken herkent, houd er dan rekening mee dat dit een behoorlijk beroep doet op je draagvermogen en zoek naar manieren om je stress de baas te blijven. Zoek waar mogelijk hulp (eventueel professioneel). Zorg dat je zoveel mogelijk stressvrij blijft!
 
 Lees ook: Vijf tips om beter om te gaan met stressvolle situaties
Gerelateerd artikel: Burn-out wat is het sympomen en ontstaan